Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

PROCEDURE WAARDECOMPENSATIE POSTCODE 9745

Samen met meer dan 100 woningeigenaren Zijn Vlok Consultancy, mr. A. Kwint van Forum Advocaten en Rechtsanwalt te Groningen, Makelaardij Schokker en Bezwaarwozwaarde.nl reeds in 2021 een proces gestart tegen het Institituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat wij dit proces moeten voeren is een voorbeeld van het onbehoorlijk handelen van zowel het IMG als de Rijks-overheid waar met name in een 1956 tellend rapport van de Parlementaire Enquete Commissie Groningen naar wordt verwezen. 

Waar draait het om in de procedure?

Zoals wellicht bekend keert het IMG namens de Rijks-overheid  een de NAM een compensatie uit voor waardevermindering van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Aan deze compensaties worden eveneens diverse subsidies gekoppeld waardoor een totale vergoeding tussen de 20.000,- en 25.000,- per woonadres niet ongebruikelijk is. Het gebied waar deze compensatie en subsidies wordt uitgekeerd is door het IMG bepaald op basis van een rapport van Atlas van Gemeenten. In dit rapport van Atlas van Gemeenten wordt per postcodegebied bepaald of dit valt in het waardedalingsgebied naar aanleiding van het aantal erkende schademeldingen van aardbevingschade in combinatie met de waardeontwikkeling in een postcodegebied.

Uit berekeningen van Atlas voor gemeenten zou volgens het IMG blijken dat in postcodegebied 9745 sprake is van minder dan 20% aan erkende schademeldingen aanwezig zijn en dat er geen noemenswaardige waardedaling is te ontdekken tussen 16-08-2012 (aardbeving bij Huizinge) en 2021. In het pal naast postcodegebied 9745 gelegen postcodegebied 9746 wordt echter door het IMG op basis van hetzelfde rapport van Atlas voor Gemeenten wel compensatie voor waardevermindering uitgekeerd omdat in dit gebied volgens het IMG en Atlas voor Gemeenten juist wel sprake zou zijn geweest van meer dan  20% schademeldingen en waardedaling. Samen met een subsidie van 10.000,- voor een uit te voeren verbouwing aan de woning en de toegekende compensatie voor waardevermidering van 2,7% van de WOZ-waarde ontvangt iedere woningeigenaar in postcodegebied 9746 gemiddeld 20.000,-.

In de thans gevoerde procedure betwisten de woningeigenaren in postcodegebied 9745 dat er procentueel minder erkende schademeldingen in hun gebied zijn geweest ten opzichte van postcodegebied 9746 en dat in hun postcodegebied een positievere waardeontwikkeling is geweest ten opzichte van woningen in postcodegebied 9746. Dit is volgens de woningeigenaren in postcodegebied 9745 ook onmogelijk omdat letterlijk postcodegebied 9745 in diverse straten overloopt in postcodegebied 9746. Door het beleid van de overheid en het IMG komt het zelfs voor dat naast elkaar gelegen buren anders beoordeeld wordt. De woningeigenaar in postcodegebied 9746 ontvangt ca. 20.000,- en de buurman of buurvrouw ontvangt helemaal niets! Woningeigenaren in postcodegebied 9745 willen middels de procedure dit onrecht aanvechten en eisen dezelfde vergoeding als hun buren in postcodegebied 9746.

Onderbouwing van het bewijs en het tegenwerken door het IMG

In het begin van de procedure heeft mr. A. Kwint in 2021 een Wob (thans Woo) verzoek ingediend bij het IMG om zowel de adressen prijs te geven waar erkende (aardsbeving)schade is geconstateerd in zowel postcodegebied 9745 als 9746. Tot op de dag van vandaag heeft het IMG ondanks een wettelijke verplichting hier geen opvolging aan gegeven. Dit heeft geleid tot meerdere gerechtelijke procedures bij de Rechtbank Noord-Nederland waarvan de laatste nog lopende is. Contstant probeert het IMG onder de afgifte van de adressen uit te komen door zich te beroepen op de privacy. De ware reden ligt waarschijnlijk anders. Het IMG kan waarschijnlijk het bewijs niet op tafel leggen dat er procentueel minder schadegevallen zijn in postcodegebied 9745 ten opzichte van postcodegebied 9746. Het niet kan verstrekken van dit bewijs is vervolgens de reden van het rekken van de procedure ongeacht wat de juridische kosten hiervoor voor de overheid en IMG ook zijn en wat dit aan frustraties bij gedupeerden oplevert.  De verwachting van het IMG en de overheid zal zijn dat de woningeigenaren door de oplopende kosten de procedure automatisch stoppen zoals dit veelal ook in andere juridische procedures tegen het IMG plaats vindt. Helaas is het collectief van woningeigenaren in postcodegebied 9745 sterk waardoor dit niet zal gebeuren.

Daarnaast heeft aardbevingsdeskundige NVM-makelaar en gecertificeerd taxateur John Schokker diverse analyses gemaakt van de waardeontwikkelingen in de postcodegebieden 9745 en 9746. John Schokker zijn makelaarskantoor is gelegen aan het Hoendiep 212 in Groningen (Hoogkerk) en hij is samen met zijn vrouw woonachtig boven het makelaarskantoor aan het Hoendiep 211. Zowel het kantoor als de woning zijn gelegen in postcodegebied 9745 en er is op dit moment in totaal ca. 50.000,- aan herstel voor aardbevingschade uitgekeerd aan John Schokker voor zijn kantoor en woning. John Schokker heeft in het verleden, deels samen met Mr. A. Kwint,  honderden procedures gevoerd bij zowel de Rechtbank, het Gerechtshof als de Hoge Raad inzake de gevolgen van aardbevingschade ten opzichte van de waarde van woningen en bedrijven in het aardbevingsgebied. Daarnaast heeft John Schokker meer dan honderd maal opgetreden als onafhankelijk taxateur in deskundigen procedures voor het bepalen van waardevermindering door aardbevingen in een voormalige waarderegeling van de NAM. John Schokker heeft hierbij nooit opgetreden voor de NAM, gemeenten, het CVW of het IMG en is hierdoor volstrekt onafhankelijk ten opzichte van deze instanties. John Schokker heeft in de diverse procedures enkel opdracten ontvangen van gedupeerden en hij kan daadoor met recht genoemd worden  de meest deskundige en onafhankelijk en taxateur/deskundige in Groningen en daar buiten op het gebied van het bepalen van de waardevermindring ten gevolge van aardbevingen.

John Schokker heeft voor de pocedure inzake het postcodegebied 9745 veel analyses en berekeningen gemaakt zowel met behulp dat de zeer uitvoerige database van de NVM (Brainbay), een vergelijking van de ontwikkeling van WOZ-waarden alsmede meerdere individueel uitgevoerde analyses van de waardeontwikkeling in de postcodegebieden 9745 en 9746. Uit alle analyses en berekeningen blijkt dat er geen echte verschil is te ontdekken tussen de waardeontwikkeling in postcodegebied 9745 en 9746. Sterker, indien er sprake is van een verschil dan is de waardeontwikkeling in postcodegebied 9745 minder positief is dan in 9746.

Het verloop van de procedure

Na het voeren van de bezwaarprocedure met een online hoorzitting bij het IMG werd het bezwaar in 2021 conform de verwachtingen van mr. A. Kwint en John Schokker door het IMG ongegrond verklaart. In 2022 werd daarna een beroeps procedure tegen het IMG gestart bij de Rechtbank Noord Nederland. Dit beroep werd eveneens in 2022 door de Rechtbank Noord Nederland behandeld en uitspraak op gedaan. Het IMG was bij de zitting uiteraard niet zelf in de Rechtbank aanwezig. Het IMG liet zich daar zoals meestal vertegenwoordigen door 2 peperdure landsadvocaten van het advocatenburo van Pels en Rijcken en kwam zelf niet opdagen. Deze advocaten met een uurtarief van minimaal 500,- per persoon vertoonden een zeer ongename en niet empatische houding. mr. A. Kwint en John Schokker werden onder andere tijdens de zitting te verstaan gegeven, door de peper dure (lands)advocaten dat de score 70-0 was bij de Rechtbank Noord Nederland in het voordeel van het IMG en dat zij hierdoor niet begrepen waarom wij naar de zitting waren gekomen. De ervaring met de (lands)advocaten van het IMG was hierdoor zeer onplezierig en zelfs denigrerend voor mr. A. Kwint en John Schokker Het onderstreepte echter wel wat alle gedupeerden bij de Rechtbank Noord Nederland mee moeten maken en hierdoor uiteindelijk afhaken. Ook de houding van de Rechtbank Noord Nederland was zeer teleurstellend. Ondanks een zeer uitvoerige ingediende onderbouwing van zowel mr. A. Kwint als John Schokker als bewijs van onrechtmatig handelen door het IMG wees alles tijdens de zitting er al op dat de Rechtbank Noord Nederland nooit een uitspraak zou durven doen tegen het beleid van het IMG en indirecct de overheid. Dit omdat een afwijzing van het beleid van het IMG verstrekkende gevolgen zou hebben voor heel Groningen. Dit voorgevoel bleek na 6 weken ook toen een eenvoudige uitspraak van amper 2 pagina's van de Rechtbank Noord Nederland aangaf dat het beroep eveneens ongegrond was verklaart. Feitelijk gezien durfde de Rechtbank Noord Nederland geen andere beslissing wat tegen het IMG en overheids handelen in zou gaan. De Rechbank Noord Nederland schoof hierdoor de zaak door  naar de Raad van State. Uiteraard heeft mr. A. Kwint heeft in 2022 direct na de de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep is opnieuw voorzien van een nadere onderbouwing. Thans in 2023 zijn wij in afwachting van een uitnodiging van de Raad van State maar hopen oprecht dat de uitslag van de parlementaire enquete commissie Groningen van 24 februari j.l. deze zitting overbodig maakt. Zowel het IMG als de overheid zal toch inzien dat juist het handelen van het IMG in de procedure van postcodegebied 9745 een onderdeel is van de adviezen aan de overheid om gerechtelijke procedures te vermijden in de toekomst en gedupeerden zowel gelijkwaardig als ruimhartig te behandelen.

Maak als eigenaar in postcode 9745 en rondom gelegen gebieden in 2023 bezwaar tegen woz-waarde via bezwaarwozwaarde.nl

Om de procedure bij de Raad van State te ondersteunen en het bewijs van mr. A.Kwint en John Schokker extra kracht bij te zetten verzoeken wij zowel de woningeigenaren in postcodegebied 9745 als van woningen in omliggende gebieden rondom het geboied 9745 om juist in 2023 bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde. Wij vragen u dit alleen te doen via de website bezwaarwozwaarde.nl. Indien u namelijk de waardescan laat verrichten via bezwaarwozwaarde.nl dan zal John Schokker persoonlijk de online waardebepaling uitvoeren. Zowel de waardescan als het namens u in te dienen bezwaar zijn voor u volkomen gratis en ondersteund zoals eerder vermeld de procedure op een geweldige wijze. Wij kunnen hierdoor nog beter aantonen bij de Raad van State dat zowel postcodegebied 9745 alsmede de omliggende gebieden geen positieve waardeontwikkeling hebben ten opzichte van woningen in postcode 9746 en dat het aantal schdemeldingen procentueel niet afwijkt tussen postcodegebied 9745 en 9746.

Wilt u zich aansluiten bij de procedure bij de Raad van State zodat u altijd als eerste op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen? Voor een eenmalige bijdrage van 50,- ondersteund u ons gevecht en vergroot de kans dat ook u ca. 20.000,- kunt ontvangen.

 

Wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand contactformulier in en vermeld bij Uw vraag: Procedure waardecompensatie 9745. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer
Het laatste nieuws
Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745 Donderdag 15 september Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745

'70-0 voor het IMG': over de arrogante en ijskoude houding van de vertegenwoordigers van het Instituut Mijnbouwschade Groningen én onze overheid tijdens de inhoudelijke zitting bij de Rechtbank Noord-Nederland

Lees meer »
Het Steunpunt Bevingschade De Podcast Vrijdag 1 april Het Steunpunt Bevingschade De Podcast

Beluister ook onze podcast met Arnold Schonewille en ervaringsdeskundige John Schokker over Schade, WOZ-waarde en gelijke behandeling, waarvoor het Steunpunt Bevingschade strijdt namens u.

Lees meer »