Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

Aardbevingsschade?
Steunpunt Bevingschade
is er voor u!

Laat uw woning
of pand bouwkundig
versterken.

Een juiste WOZ-waarde
is de fundering voor
waardecompensatie

Welkom bij Steunpunt Bevingschade

Al jaren vinden er in het gebied Noordoost-Groningen en in de kop van Drenthe aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door NAM. Inmiddels hebben deze aardbevingen ook de stad Groningen, Veendam en Drenthe bereikt. De aardbevingen leiden voor veel huiseigenaren uit het getroffen gebied tot forse schade. Schade die huiseigenaren vervolgens dienen te verhalen volgens de regels van NAM. Deze schade bestaat zowel uit fysieke schade aan- alsmede waardevermindering van woningen en gebouwen.

Steunpunt Bevingschade is in 2014 opgericht en is inmiddels het strikt onafhankelijk van de NAM, het CVW, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, de Nationaal Coördinator en de overheid optredend orgaan waar gedupeerden advies en begeleiding kunnen krijgen. Deze begeleiding en advisering bestaat zowel voor het herstellen van fysieke schade, het compenseren van de waardevermindering, advies bij het versterken van woningen en gebouwen alsmede juridische bijstand inzake geschillen voortkomende uit aardbevingsschadde.

Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie

 • Bij schade aan uw woning, als u vermoedt dat deze is ontstaan door aardbevingen.

  U kunt deze schade melden bij het Steunpunt Bevingschade. Het Steunpunt zal u adviseren over welke vervolgstappen u het beste kunt nemen om tot een rechtvaardige afwikkeling van uw schade te komen.

 • Na ontvangst van het eerstelijns schaderapport.

  Het Steunpunt Aardbevingschade staat u bij als u het niet eens bent met de conclusies uit het schaderapport. In een schaderapport wordt onderscheid gemaakt tussen A-, B- en C-schade. A-schade is schade die een direct gevolg is van de aardbevingen, B-schade is schade die vóór de aardbevingen al aanwezig was, maar die als gevolg van de aardbevingen is verergerd en C-schade is schade die niet zelfstandig in verband gebracht kan worden met de aardbevingen. Vooral bij B- en C-schade luidt ons advies altijd: teken niet en ga niet akkoord met het schaderapport van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), maar laat onafhankelijk onderzoek verrichten. Bij B-schade is de TCMG namelijk van mening dat u een deel van de schade zelf moeten betalen, terwijl u bij C-schade de schade helemaal zelf zult moeten betalen van de NAM. Het Steunpunt Bevingschade maakt zich hard om een contra-expertise te laten uitvoeren door een zelf aan te wijzen en onafhankelijke en deskundige expert. Steunpunt Bevingschade zal tevens namens u bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de TCMG en waar nodig beroep aantekenen bij de rechtbank. Hierdoor kan voorkomen worden dat u ten onrechte met (een deel van) de schade blijft zitten en u uw rechten verspeelt.

 • Bij het vastlopen van het schadeafhandelingstraject, na ontvangst van het contra-expertiserapport.

  Als u een contra-expertiserapport hebt laten opstellen en het bezwaarschrift is ingediend kan het advies van de contra-expert zijn dat de TCMG uw schade moet laten vergoeden. In de praktijk kan blijken dat de TCMG dit advies naast zich neerlegt. Hierdoor ontstaat er grote vertraging in de schadeafhandeling en loopt u het risico dat u zelf voor de schade opdraait. Mocht het schadeafhandelingstraject na de contra-expertise vastlopen en het bezwaarschrift ongegrond worden verklaard, dan zal het Steunpunt beroep indienen bij de rechtbank om op deze wijze de rechtbank uitspraak te laten doen over de schade en het geschil.

 • Een juiste WOZ-waarde als fundering voor een correcte waardecompensatie. Maak bezwaar!

  Iedere eigenaar heeft recht op waardecompensatie? Het maakt volgens het Gerechtshof geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere eigenaar van een woning of een gebouw heeft recht op waardecompensatie in gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het gebied waar eigenaren recht hebben op waardecompensatie beperkt zich dus niet alleen tot Groningen. Ook gedupeerden in Drenthe hebben recht op vergoeding van waardeverlies indien er aardbevingen voorkomen.

  Cruciale rol voor WOZ-waarde bij compensatie waardevermindering! Doordat meer dan 100.000 eigenaren van woningen en gebouwen volgens de uitspraak van het Gerechtshof recht hebben op waardecompensatie, ligt het volgens deskundigen voor de hand dat de WOZ-waarde een belangrijke rol speelt bij de vaststelling van het waardeverlies. De waardeontwikkeling van de WOZ-waarde over een langere periode in het aardbevingsgebied zal hierbij vergeleken worden met de waardeontwikkeling van een vergelijkbare woning in een vergelijkbare omgeving waar geen aardbevingen plaatsvinden. Het verschil in waardeontwikkeling tussen deze twee gebieden kan daarna mede als basis dienen voor de waardecompensatie. Een te hoge WOZ-waarde is daardoor ongunstig en helpt u niet bij een juiste waardecompensatie. Het CBS maakt thans al deels gebruik van deze methodiek bij de analyse inzake de ontwikkeling van de woningmarkt in Groningen! Maak daarom kosteloos bezwaar via bezwaarwozwaarde.nl. Een juiste WOZ-waarde is de fundering voor een correcte waardecompensatie.

 • Als u uw woning door de aardbevingen voor een lagere verkoopprijs hebt verkocht.

  Door de aardbevingen daalt de waarde van uw woning. Hierdoor kan het gebeuren dat uw woning bij verkoop een lagere verkoopprijs heeft opgeleverd dan het geval zou zijn geweest als uw woning niet in het aardbevingsgebied zou zijn gelegen. De NAM heeft voor dergelijke gevallen een regeling opgesteld op grond waarvan een lagere verkoopprijs gecompenseerd kan worden. De NAM stelt aan deelname van deze regeling een aantal onterechte voorwaarden, zoals dat u inwoner moet zijn van de gemeenten Ten Boer, Loppersum, Slochteren, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeere, De Marne, Bedum of Winsum en dat uw woning moet zijn verkocht na 25 januari 2013. Daarnaast leert de ervaring dat de afhandeling zeer traag verloopt en dat de aangeboden compensatie laag en ondoorzichtelijk is. Het Steunpunt Bevingschade biedt u ondersteuning met haar ervaren, deskundige en plaatselijk bekende taxateurs, makelaars en juristen. Door het tijdig inschakelen van deze onafhankelijke deskundigen strijdt het Steunpunt Bevingschade er voor dat u een eerlijke compensatie krijgt van het waardeverlies.

  Steunpunt Bevingschade adviseert hierbij dat bij de geringste twijfel over de aangeboden waardecompensatie gebruik te maken van de mogelijkheid om een driedeskundigentaxatie aan te vragen.

Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer
Het laatste nieuws
Dinsdag 14 februari Waarderegeling: compensatie bij verkoop

Video: Waarderegeling bij de verkoop van uw woning

Hebt u onlangs uw huis in Noordoost-Groningen...

Lees meer »
Maandag 30 januari Gronings gas - Zondag met Lubach

Gronings gas - Zondag met Lubach

Nederland heeft 50 jaar lang plezier gehad van inkomsten door het Gronings gas, maar...

Lees meer »