Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

Steunpunt Bevingschade biedt hulp bij verkrijging juiste subsidies en vergoedingen.

Er zijn de laatste jaren door onder andere het SNN, het IMG als de NCG zo veel subsidies beschikbaar gesteld voor gedupeerden door aardbevingsschade waardoor het voor de meeste mensen op dit moment onmogelijk is om te beoordelen voor welke subsidie men in aanmerking kan komen, bij welke instantie en op welke wijze deze subsidies aangevraagd dienen te worden. Steunpunt Bevingschade helpt mensen om de juiste subsidie bij het juiste loket aan te vragen en te verkrijgen.

Wat zijn de kosten voor u wanneer wij u bijstaan in het verkrijgen van de juiste subsidie?

Helaas kunnen wij onze dienstverlening niet gratis verrichten maar wij zijn ervan overtuigd dat de kosten voor u zeker in verhouding staan met de uiteindelijke opbrengst voor u samen met het ontzorgen. Middels een af te geven machtiging nemen wij al uw werkzaamheden uit handen en u betaalt onze vergoeding pas wanneer de subsidie aan u is overgemaakt door de bevoegde instantie. Afhankelijk van de subsidiebedragen de kosten tussen de 5 en 10% van de verkregen subsidie.

Op welke subsidies en vergoedingen kunt u aanspraak maken?

Inwoners van het aardbevingsgebied kunnen aanspraak maken op verschillende subsidies en vergoedingen. Meerdere organisaties houden zich hier mee bezig met als doel te werken aan schadeherstel, versterking en plannen voor de toekomst van Groningen. Zoals reeds vermeld is het voor een inwoner in het aardbevingsgebied bijna onmogelijk om de juiste aanvragen bij de juiste organisaties te krijgen waardoor veel mensen tussen wal en schip geraken en hierdoor duizenden euro's niet bij de juiste mensen terecht komen. Hieronder vindt u een overzicht van de geldende regelingen en vergoedingen.

 • Subsidie Energiebesparing Aardbevingbestendig woningen (SNN, aanvragen niet meer mogelijk)

  In het aardbevingsgebied worden woningen versterkt. Zo zijn ze beter bestand tegen aardbevingen. Woningeigenaren in het aardbevingsgebied en met een getekende versterkingsovereenkomst kunnen subsidie ontvangen om de woning energiezuinig te maken. Hiervoor heeft de nationaal Coördinator Groningen (NCG) de subsidieregeling 'Regeling energiebesparingen woningen bouwkundig versterkingsprogramma "Groningenveld' beschikbaar gesteld. Je kon subsidie ontvangen voor energiebesparende- en energieopwekkende maatregelen. De subsidie voor de regeling 'Energiebesparing Aardbevingsbestendig huis' kon oplopen tot € 7.000,-.

 • Waardedalingsregeling (IMG)

  Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als onverkochte woningen.

  Vanaf 1 juli 2021 kan een aanvraag ingediend worden voor verkochte bedrijfspanden zonder woonbestemming in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam.

  De waardedalingsregeling wordt met ingang van 1 januari 2023 geactualiseerd.

 • Vergoeding immateriële schade (IMG)

  Bij veel mensen veroorzaakt bodembeweging (zoals aardbevingen) geestelijk leed en verdriet. Soms zijn de gevolgen hiervan zo groot, dat een vergoeding gegeven kan worden voor dit leed en verdriet. Daarom is door het IMG de regeling immateriële schade ontwikkeld. Om te beoordelen of iemand recht heeft op een vergoeding voor immateriële schade, dient uw persoonlijke situatie in beeld te worden gebracht.

 • Regeling bijzondere situaties (NCG)

  Aardbevingen door gaswinning kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Soms kan er sprake zijn van een bijzondere situatie, waar extra problemen spelen die door de bestaande compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Hiervoor is de regeling Bijzondere Situaties in het leven geroepen. Een vangnet voor de meest schrijnende gevallen.

  Het gaat om bijzondere individuele situaties, waar mensen zelf niet uit komen en waar dringend hulp nodig is. Het moet gaan om een stapeling van problemen: medische-, psychische- en/of sociale problemen én financiële problemen, waardoor de schadeproblemen of de versterking van het huis de druppel worden die de emmer doen overlopen.

 • Regeling versterking gebouwen Groningen (SNN)

  Met de subsidie Versterking Gebouwen Groningen kunnen eigenaren geld ontvangen om zelf hun gebouw te laten versterken. Mensen worden dan opdrachtgever voor de hele versterking of een deel daarvan.

 • Regeling versterking gebouwen Groningen HERBEOORDELING - € 13.000,- (SNN)

  Heeft u of krijgt u een versterkingsadvies met oude inzichten waarin staat dat uw gebouw versterkt moet worden? En heeft u nog geen overeenkomst met een aannemer voor deze versterking? Dan kunt u ervoor kiezen om uw gebouw opnieuw te beoordelen met de nieuwste inzichten. In dat geval ontvangt u een vrij te besteden bedrag van € 13.000,- en komt u in aanmerking voor een subsidie van € 17.000,- voor het verbeteren en verduurzamen van het gebouw. Eigenaren van adressen die in hun gemeente zijn geselecteerd (blok B) kunnen de subsidie nog niet aanvragen. Hiervoor wordt een andere gemeenteregeling van toepassing.

 • Nieuwbouwregeling (NCG)

  Met de publieke Nieuwbouwregeling kunnen eigenaren of ontwikkelaars een vergoeding aanvragen voor extra kosten vanwege maatregelen die nodig zijn om aardbevingsbestendig te bouwen. De NCG voert de Nieuwbouwregeling uit voor het ministerie van EZK. De regeling geldt niet voor nieuwbouw vanuit versterkingsprogramma. Voor deze gebouwen is al een budget voor versterken beschikbaar.

 • Regeling voor moeilijk te verkopen woningen - koopinstrument (NCG)

  Het koopinstrument is een middel van NCG voor het opkopen van huizen in het aardbevingsgebied. Woningeigenaren die moeite hebben om hun huis te verkopen, kunnen zich opgeven voor het Koopinstrument.

 • Onderhoud rijksmonumenten (Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen - RORG)

  Voor het onderhoud en restauratie van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied in Groningen is in 2023 9,5 miljoen euro beschikbaar.

  Goed onderhouden monumenten zijn beter bestand tegen de aardbevingen doe het gevolg zijn van de gaswinning. De kans op schade wordt kleiner en schade is beter te herstellen. Versterkingsmaatregelen voor monumenten zijn altijd complex. Maar wanneer deze monumenten zich in een goede staat van onderhoud bevinden of deskundig zijn gerestaureerd, kan de versterking eenvoudiger worden. Want achterstallig onderhoud kan bij een mogelijke versterking vertraging oplopen.

 • Nationaal programma Groningen

  Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud. Het instituut brengt mensen en ideeën samen en bundelen de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Het instituut voert plannen uit die Groningen écht vooruit moet helpen.

  Nationaal Programma Groningen is een samenwerking van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma heeft een looptijd van tien jaar en duurt tot 2030. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. Dit wordt uitdrukkelijk een startkapitaal genoemd omdat het uitgangspunt is dat dankzij aanvullende financiering veel meer geld in projecten geïnvesteerd kan worden.

 • Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen (SNN)

  Bent u inwoner van de provincie Groningen en heeft u een plan die de leefbaarheid in uw omgeving verbetert? U kan tot 10.000 euro subsidie aanvragen voor een leefbaarheidsinitiatief. U kunt de subsidie gebruiken voor kosten van een te organiseren evenement, verbeteren van de leefbaarheid of het inhuren van professionele ondersteuning bij planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer.

 • Tegemoetkoming huurders aardbevingsgebied Groningen (SNN)

  Bent u hoofdhuurder van een zelfstandige woning in het Groninger aardbevingsgebied? Dus staat uw naam op de huurovereenkomst en heeft uw woning een eigen voordeur, keuken en toilet? Huurt u deze woning van een particuliere verhuurder of een andere verhuurder die niet op de lijst met woningcorporaties staat? En was de kale huurprijs op het moment van het aangaan van de op 1 juli geldende huurovereenkomst niet hoger dan de sociale huur grens die op dat moment gold?

  Dan is onderhoud aan je woning misschien uitgesteld omdat onzeker was of uw woning in de versterkingsopgave zou worden betrokken. U kunt een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van € 750,- en mag zelf beslissen hoe u deze besteedt.

 • Subsidie verduurzaming en verbetering Groningen - € 17.000,- (SNN)

  U komt in aanmerking voor een subsidie van 17.000 euro voor het verbeteren en verduurzamen van uw woning of gebouw. Dit omdat u al lang wacht op de beoordeling. Daardoor heeft u onderhoud of investeringen aan uw woning of gebouw misschien uitgesteld. Met deze subsidie kunt u uw woning of gebouw duurzamer maken en verbeteren.

  Met het verbeteren van uw woning of ander gebouw kunt u achterstallig onderhoud oplossen, verduurzamen en zorgen voor meer wooncomfort. U kunt het geld bijvoorbeeld gebruiken voor het verbouwen van de keuken of het kopen van zonnepanelen. Daarnaast geldt dit ook voor alle bijgebouwen, zoals een schuur die op uw perceel staat. De verbeteringen zijn gericht op een duurzame verbetering van de woning. Investeringen aan uw inboedel zijn niet mogelijk.

 • Blok A op norm (SNN)

  Heeft u van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en uw gemeente een brief gehad dat uw woning binnen Blok A valt? En is het versterkingsadvies gedaan met inzichten die nog geen rekening houden met het stoppen van de gaswinning in 2022 en 2023? Dan is deze subsidie van € 13.000,- voor u beschikbaar. De subsidie is vrij te besteden.

  Het bedrag van € 13.000,- is een vergoeding om moeilijk uitlegbare verschillen te voorkomen. Hiermee wordt bedoeld: de verschillen met woningen die onder nieuwere inzichten zijn beoordeeld en waarvan woningeigenaren recht hebben op eenzelfde vergoeding.

  Er is voldoende budget. Tot 15 november 2026 kan men een aanvraag doen.

 • Subsidie Blok B (SNN)

  Heeft u van de gemeente een brief gehad dat u in aanmerking komt voor de gemeentelijke regeling voor moeilijk uitlegbare verschillen (Blok B)? Dan kunt u hiervoor een subsidie en/of vergoeding aanvragen.

  De meeste eigenaren in Blok B komen in aanmerking voor een subsidie van € 17.000,- voor het verbeteren en verduurzamen van hun gebouw. Daarnaast  kun je ook een vrij te besteden bedrag van  € 13.000,- aanvragen. Een kleine groep in Blok B heeft een keuze voor aanvullende maatregelen. Als u hiervoor kiest dan kunt u een subsidie van € 7.000,- aanvragen voor het verduurzamen van het gebouw.

  Er is voldoende geld beschikbaar voor iedereen die in aanmerking komt voor deze subsidie. tot 15 november 2026 hebben mensen de tijd om een aanvraag te doen.

 • Subsidie gebiedsgerichte aanpak - 71 adressen (SNN)

  Heeft u van de gemeente Eemsdelta een brief ontvangen dat u in aanmerking komt voor de Subsidie - adressen? De meeste huiseigenaren in de buurt vallen in Blok B en komen in aanmerking voor een subsidie van 17.000 euro voor het verbeteren en verduurzamen van hun gebouw. Woningen in dit gebied zijn ingedeeld in Blok E waardoor u aanspraak maakt op 10.000 euro. De gemeente Eemsdelta wil middels deze subsidie het verschil oplossen tussen Blok B en Blok E. De subsidie is voor het verduurzamen of verbeteren aan de woning of aan bijgebouwen.

 • Batch 1588 versterkingsopgave Groningen

  Woningeigenaren die vallen in de batch 1588 kunnen een aanvraag indienen voor de regeling "Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen'. Deze subsidie heeft tot doel het versnellen en uitvoeren van maatregelen voor woningen die onderdeel uitmaken van batch 1588. U kunt de subsidie ontvangen voor allerlei kosten verband houdende met versterkingen of sloop/nieuwbouw.

 • Fonds kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen 2019 (SNN)

  In het aardbevingsgebied worden gebouwen versterkt. De gebouwen die voor versterking in aanmerking komen zijn opgedeeld in verschillende groepen, zogenaamde batches. Woningeigenaren van panden en de daarbij behorende erven, kadastraal gelegen in Overschild en behorende tot Batch 1.467, Batch 1.588 of de restgroep komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen 2019. Deze subsidie heeft tot doel eigenaren van panden te stimuleren om aanvullende maatregelen te treffen die leiden tot een kwaliteitsimpuls van Overschild t.b.v. energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en/of levensloopbestendigheid. De subsidie is voor woningeigenaren van panden en de daarbij behorende erven, kadastraal gelegen in Overschild en behorende tot Batch 1.467, Batch 1.588 of de restgroep.

 • Fundering Woltersum - onderzoek funderingen (SNN)

  Staat uw woning in Woltersum en moet uw woning versterkt worden? En weet u niet zeker of de fundering van uw huis goed genoeg is voor de versterking? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie om je fundering te laten onderzoeken en als het nodig is deze te laten herstellen of vernieuwen.

  De subsidie bestaat uit 2 delen. U kunt ten eerste gebruik maken van deze subsidie om de fundering te laten onderzoeken. Als uit het onderzoek blijkt dat er iets mis is met de draagkracht van de fundering van de woning, dan kan u dit laten herstellen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Subsidie Funderingsproblematiek Woltersum 2021 - herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de fundering.

  De subsidie is in totaal:

  Maximaal € 10.000,- inclusief btw voor het onderzoek naar de draagkracht van de fundering van jouw woning. Maximaal € 150.000,- inclusief btw voor het herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de fundering van jouw woning. of voor de kosten van vervangende nieuwbouw.

 • Subsidie verduurzaming en verbetering Groningen - € 10.000,- (SNN)

  Derde ronde subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen - € 10.000,-. Deze subsidie is sinds 6 juli 2022 in stappen - per gemeente - opengesteld.

  Op de website van o.a. het SNN staat vermeld voor welke postcode gebieden de subsidie geldt. U kunt de subsidie gebruiken voor het verduurzamen of verbeteren van uw woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen, HR++glas of een warmtepomp. ook behoort een schilderbeurt of een nieuwe badkamer tot de mogelijkheden.

  Er is voldoende geld en voldoende tijd. Er is voldoende geld beschikbaar voor iedereen die in aanmerking komt voor deze subsidie. U kunt een aanvraag doen tot en met 31 december 2025 en heeft vier jaar de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

 • Subsidie waardevermeerdering (SNN)

  Bent u woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende aardbevingsschade? En heeft u een schaderapport of schadevergoeding van € 1.000,- of hoger ontvangen van het IMG? Dan kunt u tot 1 juni 2023 nog gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering van € 4.000,- om uw huis duurzamer te maken in de huidige vorm.

  Vanaf 1 juni 2023 gaat de regeling wijzigen. U ontvangt dan alleen nog een subsidie van € 4.000,- om uw huis duurzamer te maken indien de schadeafhandeling door het IMG langer dan een jaar duurt en uw woning minimaal € 1.000,- erkende aardbevingsschade heeft.

Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer
Het laatste nieuws
Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745 Donderdag 15 september Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745

'70-0 voor het IMG': over de arrogante en ijskoude houding van de vertegenwoordigers van het Instituut Mijnbouwschade Groningen én onze overheid tijdens de inhoudelijke zitting bij de Rechtbank Noord-Nederland

Lees meer »
Het Steunpunt Bevingschade De Podcast Vrijdag 1 april Het Steunpunt Bevingschade De Podcast

Beluister ook onze podcast met Arnold Schonewille en ervaringsdeskundige John Schokker over Schade, WOZ-waarde en gelijke behandeling, waarvoor het Steunpunt Bevingschade strijdt namens u.

Lees meer »