Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

Compensatie waardevermindering door aardbevingen?

Schakel deskundigen in via Steunpunt Bevingschade voor een gegarandeerd onafhankelijke begeleiding en maximale compensatie voor waardevermindering door aardbevingen

De WOZ-waarde in het aardbevingsgebied is van belang voor de hoogte van de waardecompensatie door aardbevingen.

Het Gerechtshof heeft al in 2018 bepaald dat de NAM het waardeverlies van woningen en gebouwen moet compenseren in gebieden waar bewezen aardbevingen voorkomen. Het maakt hierbij geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere eigenaar, en waarschijnlijk ook voormalige eigenaren, hebben recht op waardecompensatie veroorzaakt door aardbevingen.

Voormalig Minister Wiebes heeft reeds jaren geleden de waardecompensatie regeling op basis van een advies van de commissie Hammerstein gepresenteerd. In deze regeling krijgen alle woningbezitters, in een aangewezen gebied waar aardbevingen voorkomen, een vergoeding voor waardedaling van hun huis. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de WOZ-waarde uit 2020 of 2022, waardepeildatum 01-01-2019 of 01-01-2021, in postcodegebieden waar aardbevingen hebben plaatsgevonden. Het is in deze regeling van groot belang dat de WOZ-waarde van uw woning correct en niet te laag is vastgesteld. De regeling wordt  door het  Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vanaf 01-09-2020 gefaseerd uitgevoerd. Eigenaren van woningen kunnen alleen bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde uit 2020 en in bepaalde nieuwe postcodegebieden tegen de WOZ-waarde uit 2022. Het heeft onzes inziens eveneens zin om de WOZ-waarde van 2023 te laten controleren omdat hierdoor juist een correct vergelijk is te maken.

Waardedalingsregeling

Ruim 120.000 Groningers komen in aanmerking voor de Waardedalingsregeling die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ontwikkelt. Zo blijkt uit een analyse nu de rekenmethode is vastgesteld. Vanwege de grote aantallen werd de regeling vanaf stapsgewijs ingevoerd. Op dit moment in 2023 hebben tienduizenden eigenaren van bedrijfsmatige en agrarische objecten wel recht op waardecompensatie maar is er nog steeds geen regeling bedacht door het IMG. Wij verzoeken eigenaren van bedrijfsmatige en agrarische objecten in 2023 bezwaar via ons te maken tegen de WOZ-waarde. Wij zijn in het bezit van een belangrijke uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland waaruit blijkt dat de NAM ook aan bedrijfsmatige en agrarische objecten waardecompensatie moet verstrekken indien het IMG hier niet toe over gaat.

Werkwijze vaststellen

Het IMG heeft reeds op 1 juli 2020 de deuren geopend en heeft meer taken gekregen dan de voormalige TCMG. Een ervan is de vergoeding van waardedaling veroorzaakt door aardbevingen. Het IMG heeft hier een werkwijze voor vastgesteld waar tegen bezwaar en beroep is in te stellen. Vanaf 1 september 2020 is vervolgens de Waardedalingsregeling voor woningeigenaren in de twee gemeenten met de meeste schade: Appingedam en Loppersum gestart. Twee maanden later volgden Groningen en Het Hogeland waarna tenslotte op 1-1-2021 de eigenaren van woningen in de overige gemeenten hun aanvraag konden indienen. In 2023 volgen een aantal nieuw toegevoegde postcodegebieden in Groningen en Drenthe. De compensatieregeling voor bedrijfsmatige- en agrarische objecten volgt nog zoals eerder vermeld.

Methode vastgesteld

Naast een eerste analyse en een plan van aanpak, heeft het IMG een methode vastgesteld om te bepalen wie in aanmerking komt voor de regeling en hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. Het IMG volgt daarin de Adviescommissie waardedaling. De methode Atlas voor gemeenten is hierbij als meest geschikt beoordeeld. Het IMG leunt zwaar op het advies van deze specialistische deskundigen vanwege de grote complexiteit van de methodes.

Ruim 120.000 eigenaren

Een analyse wijst uit dat daarmee ruim 90.000 woningen in Groningen te kampen hebben gehad met verminderde waardeontwikkeling. De huizen waren, vergeleken met soortgelijke woningen in vergelijkbare, andere delen van het land, minder gewild. Circa 120.000 mensen zijn in die periode geheel of deels eigenaar geweest van een woning waar dit probleem speelde. Daarnaast hebben tienduizenden eigenaren van bedrijfsmatige en agrarische objecten eveneens recht op compensatie voor de opgetreden waardevermindering door aardbevingen.

Methode

Voor iedereen die de woning op 16 augustus 2012 in bezit had en heeft verkocht, wordt op basis van de verkoopprijs berekend welk bedrag werd misgelopen. Voor degene wie de woning nog steeds in bezit heeft, wordt dat berekend. In dat geval wordt uitgegaan van de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2019 (aanslag 2020) of de waardepeildatum 1 januari 2022 voor de toegevoegde postcode gebieden. Het is daarbij mogelijk volgens het IMG nauwkeurig te berekenen om hoeveel schadevergoeding het gaat.

Percentages en postcodes

Per volledig postcodegebied (dus 4 cijfers en 2 letters) is voor iedere datum 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 of 1 januari 2021 een procentuele waardedaling vastgesteld. Inclusief een extra opslag die rekening houdt met de onzekerheden in het onderzoek, lopen de percentages lopen uiteen van maximaal 18,4 procent in delen van Loppersum tot ten minste 2,7 procent waardeverschil op diverse plekken in Zuidhorn, De Marne, Aa en Hunze en Oldambt.

Procedurele uitdagingen

Voor het bepalen wie recht heeft op de compensatie voor waardedaling zijn eigendomsgegevens nodig. Het IMG maakt daarbij gebruik van data van het Kadaster. Het inmiddels duidelijk geworden dat er soms een extra check nodig zal zijn op verkoopaktes, omdat het Kadaster de koopprijs regelmatig niet afzonderlijk heeft geadministreerd. Eveneens is het duidelijk geworden dat vaak onjuiste eigenaren de compensatie ontvangen, de bedragen niet juist zijn en zowel huidige- als voormalige eigenaren met een kluitje het riet in worden gestuurd. Als de vergoeding wordt gebaseerd op de WOZ-waarde uit 2020 of 2022 (waardepeildatum 1 januari 2019 of 1 januari 2021) omdat de woning niet in de periode vanaf 16 augustus 2012 is verkocht, blijkt bijna altijd dat de WOZ-waarde onjuist en te laag is. Dit kan eigenaren enorm benadelen. Via bezwaarwozwaarde.nl kunnen wij wellicht toch zorgen voor een juiste WOZ-waarde. Het kan u duizenden euro's schelen. Voorts willen wij u graag wijzen op de recent geïntroduceerde website waarderegelingen.nl. Op waarderegelingen.nl staat naast een uitgebreide omschrijving van de waarderegeling eveneens omschreven op welke wijze u bijgestaan kunt worden bij zowel het aanvragen van de waardecompensatie alsmede een eventueel in te dienen bezwaar of beroep.

Meer informatie

Niet voor alle uitzonderingen en specifieke situaties is al een uitleg beschikbaar. Het Steunpunt Bevingschade en Bezwaar WOZ-waarde verwijzen u graag voor informatie door naar de website van  waarderegelingen.nl. Op deze nieuwe website staat uitvoerig vermeld hoe de waarderegeling voor waardevermindering door aardbevingen werkt en op welke wijze u bezwaar en beroep kunt laten aantekenen.

Steunpuntbevingschade.nl adviseert daarnaast om, zoals eerder vermeld, alsnog de WOZ-waarde voor 2020 door Bezwaar WOZ-waarde te laten controleren. Bezwaar WOZ-waarde is waarschijnlijk in staat om alsnog bezwaar te laten aantekenen tegen de WOZ-waarde van 2020 of 2022. Het kan u duizenden euro's opleveren. Wel of niet herstelde fysieke aardbevingsschade, de noodzaak tot het versterken van uw woning, de overige staat van onderhoud en de ligging zijn enkele individuele zaken welke invloed hebben bij de vaststelling van de juiste WOZ-waarde. Zelfs een recent nieuw geplaatste keuken of uitgevoerde verbouwing kan een extra waardecompensatie opleveren van duizenden euro's. Een juiste WOZ-waarde biedt u uiteindelijk de weg naar een eerlijke en maximale compensatie voor de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen. Bezwaarwozwaarde.nl beschikt over de meeste ervaring in het aardbevingsgebied en heeft zowel ervaren als onafhankelijke taxateurs waarmee men samenwerkt. Bezwaarwozwaarde.nl maakt daarnaast indien noodzakelijk kosteloos bezwaar voor u tegen een te lage WOZ-waarde. De goede hulp van bezwaarwozwaarde.nl kan u duizenden euro's schelen.

Hopelijk zal er binnenkort eindelijk meer bekend worden inzake de regeling van waardecompensatie voor niet woningen zoals bedrijfsmatige en agrarische objecten. Wij adviseren u echter hier niet meer op te wachten en via ons een procedure tegen de NAM te starten. Voor toekomstige regelingen verwijzen wij ook hiervoor graag door naar de website van waarderegelingen.nl.

Gratis hulp bij bepalen van de juiste WOZ-waarde als fundering voor waardecompensatie door aardbevingen

Zoals eerder vermeld adviseren wij als Steunpunt Bevingschade om zowel de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor 2020 en 2022 alsmede de aanslag van 2023 door Bezwaar WOZ-waarde te laten controleren. Door gebruik te maken van een wettelijke regeling kan Bezwaar WOZ-waarde waar nodig alsnog namens u kosteloos bezwaar laten aantekenen tegen een onjuiste en te lage WOZ-waarde. U kunt bij bezwaarwozwaarde.nl ervan uit gaan dat de juiste deskundigen en taxateurs uw belangen onafhankelijk van gemeenten en de NAM behartigen met als uiteindelijke resultaat dat u zowel een eerlijke als maximale compensatie voor de waardevermindering van uw woning ontvangt in de regeling van voormalig Minister Wiebes. Het indienen van het bezwaar, de benodigde taxatie en de ondersteuning in de bezwaarfase, al deze werkzaamheden zijn kosteloos voor u indien Bezwaar WOZ-waarde namens u het bezwaar indient. Als erkend adviseur met gecertificeerde WOZ-taxateurs kan Bezwaar WOZ-waarde aanspraken maken op de wettelijke proceskostenvergoeding waardoor er voor u geen kosten aan verbonden zijn.

Waarom ons advies voor Bezwaarwozwaarde.nl?

  • Gediplomeerde en gecertificeerde WOZ-taxateurs
  • Kosteloze dienstverlening
  • Al meer dan 10 jaar actief
  • Inmiddels tienduizenden belastingplichtigen geholpen met gratis advies
  • Belastingbesparing van honderden euro's mogelijk
  • Succespercentage van meer dan 80%
  • Meeste ervaring met waardevermindering door aardbevingen in de noordelijke provincies
  • Onafhankelijke en deskundige hulp bij waardecompensatie
Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer
Het laatste nieuws
Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745 Donderdag 15 september Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745

'70-0 voor het IMG': over de arrogante en ijskoude houding van de vertegenwoordigers van het Instituut Mijnbouwschade Groningen én onze overheid tijdens de inhoudelijke zitting bij de Rechtbank Noord-Nederland

Lees meer »
Het Steunpunt Bevingschade De Podcast Vrijdag 1 april Het Steunpunt Bevingschade De Podcast

Beluister ook onze podcast met Arnold Schonewille en ervaringsdeskundige John Schokker over Schade, WOZ-waarde en gelijke behandeling, waarvoor het Steunpunt Bevingschade strijdt namens u.

Lees meer »