Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

Compensatie waardevermindering door aardbevingen ? Schakel deskundigen in via Steunpunt Bevingschade in voor een gegarandeerd onafhankelijke begeleiding en maximale waardecompensatie door aardbevingen

De WOZ-waarde in aardbevingsgebied van belang voor de hoogte van de waardecompensatie door aardbevingen.

Het Gerechtshof heeft in 2018 bepaald dat de NAM het waardeverlies van woningen en gebouwen moet compenseren in gebieden waarbewezen aardbevingen voorkomen. Het maakt hierbij geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere eigenaar, en waarschijnlijk ook voormalige eigenaren, hebben recht op waardecompensatie veroorzaakt door aardbevingen.

Minister Wiebes heeft vorig jaar de waardecompensatie regeling op basis van een een advies van de commissie Hammerstein gepresenteerd. In deze regeling krijgen alle woningbezitters, in een aangewezen gebied waar aardbevingen voorkomen, een vergoeding voor waardedaling van hun huis. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de WOZ-waarde uit 2020, waardepeildatum 01-01-2019, in postcode gebieden waar aardbevingen hebben plaatsgevonden. Het is in deze regeling van groot belang dat de WOZ-waarde van uw woning correct en niet te laag is vastgesteld. De regeling dient door het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in 2020 uitgevoerd te worden. Eigenaren hebben hierbij alleen in 2020 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Waardedalingsregeling

Ruim 120.000 Groningers komen in aanmerking voor de Waardedalingsregeling die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ontwikkelt. Zo blijkt uit een eerste analyse nu de rekenmethode is vastgesteld. Vanwege de grote aantallen wordt de regeling vanaf 1 september stapsgewijs ingevoerd.

Werkwijze vaststellen

Het IMG opent op 1 juli zijn deuren en krijgt meer taken dan de TCMG. Een ervan is de vergoeding van waardedaling. Na de start stelt het IMG eerst een werkwijze vast. Vanaf 1 september begint vervolgens de Waardedalingsregeling voor woningeigenaren in de twee gemeenten met de meeste schade: Appingedam en Loppersum. Twee maanden daarna volgen meer gemeenten.

Methode vastgesteld

Naast een eerste analyse en een plan van aanpak, heeft het IMG in oprichting een methode vastgesteld om te bepalen wie in aanmerking komt voor de regeling en hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. Het IMG volgt daarin de Adviescommissie waardedaling. De methode Atlas voor gemeenten is als meest geschikt beoordeeld. Het IMG leunt zwaar op het advies van deze specialistische deskundigen vanwege de grote complexiteit van de methodes.

Ruim 120.000 eigenaren

Een eerste analyse wijst uit dat daarmee ruim 90.000 woningen in Groningen te kampen hebben gehad met verminderde waardeontwikkeling. De huizen waren, vergeleken met soortgelijke woningen in vergelijkbare, andere delen van het land, minder gewild. Circa 120.000 mensen zijn in die periode geheel of deels eigenaar geweest van een woning waar dit probleem speelde.

Methode

Voor iedereen die de woning na augustus 2012 in bezit had en heeft verkocht, wordt op basis van de verkoopprijs berekend welk bedrag werd misgelopen. Maar ook voor wie de woning nog steeds in bezit heeft, wordt dat berekend. In dat geval wordt uitgegaan van de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2019. Het is daarbij mogelijk tot op de dag nauwkeurig te berekenen om hoeveel schadevergoeding het gaat.

Percentages en postcodes

Per volledig postcodegebied (dus 4 cijfers en 2 letters) is voor iedere datum tussen augustus 2012 en 1 januari 2019 een procentuele waardedaling vastgesteld. Inclusief een extra opslag die rekening houdt met de onzekerheden in het onderzoek, lopen de percentages lopen uiteen van maximaal 18,4 procent in delen van Loppersum tot ten minste 2,7 procent waardeverschil op diverse plekken in Zuidhorn, De Marne, Aa en Hunze en Oldambt.

Procedurele uitdagingen

Voor het bepalen wie recht heeft op de compensatie voor waardedaling zijn eigendomsgegevens nodig. Het IMG maakt daarbij gebruik van data van het Kadaster. Nu al is duidelijk dat er soms een extra check nodig zal zijn op verkoopaktes, omdat het Kadaster de koopprijs regelmatig niet afzonderlijk heeft geadministreerd. Als de vergoeding wordt gebaseerd op de WOZ-waarde, is informatie nodig uit een andere databank.

Meer informatie

Niet voor alle uitzonderingen en specifieke situaties is al een uitleg beschikbaar. Het IMG komt daarnaast met een uitgebreide toelichting op de gehanteerde methodiek. Het Steunpunt Bevingschade en Bezwaar WOZ-waarde houden u op de hoogte.

Steunpuntbevingschade adviseert om uw WOZ-waarde voor 2020 door bezwaarwozwaarde.nl te laten controleren. Wel of niet herstelde fysieke aardbevingsschade, de noodzaak tot het versterken van uw woning, de overige staat van onderhoud en de ligging zijn enkele individuele zaken welke invloed hebben bij de vaststelling van de juiste WOZ-waarde. Zelfs een recent in 2018 of 2019 nieuw geplaatste keuken of uitgevoerde verbouwing kan een extra waardecompensatie opleveren van duizenden euro's. Een juiste WOZ-waarde biedt u uiteindelijk de weg naar een eerlijke en maximale compensatie voor de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen. Bezwaarwozwaarde.nl beschikt over de meeste ervaring in het aardbevingsgebied en heeft zowel ervaren als onafhankelijke taxateurs waar mee men samenwerkt. Bezwaarwozwaarde.nl maakt daarnaast indien noodzakelijk kosteloos bezwaar voor u tegen een te lage WOZ-waarde. De goede hulp van bezwaarwozwaarde.nl kan u duizenden euro's schelen.

Mogelijkheid voor een Driedeskundigentaxatie blijft voorlopig in 2020 bestaan. Maak gebruik van deze regeling zolang het nog kan!

Tot de nieuwe en algemene waarderegeling via het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) van kracht wordt in 2020, is de huidige individuele waarderegeling via de NAM nog steeds nog steeds van kracht. Deze individuele regeling geldt voor mensen in een aangewezen aardbevingsgebied  die de afgelopen jaren een woning hebben verkocht. De regeling is van toepassing voor verkochte woningen binnen de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Midden-Groningen, Het Hogeland en de voormalige gemeente Ten Boer. In deze regeling dient u wanneer de koopovereenkomst voor de verkoop van uw woning definitief is binnen een jaar een verzoek in te dienen bij de NAM waarna twee taxateurs uw voormailge woning komen taxeren en u een voorstel inzake de waardeverminering ontvangt.

Bent u niet akkoord met het voorstel van de NAM? Dan is het mogelijk om een driedeskundigen taxatie aan te vragen. U hebt het recht om in deze procedure uw eigen onafhankelijke deskundige aan te wijzen. Na afronding van deze taxatie ontvangt u een nieuw en meer overzichtelijk compensatievoorstel. De woning wordt o.a. mede door uw aangewezen onafhankelijke deskundige opnieuw opgenomen, u wordt persoonlijk uitgenodigd voor een hoorzitting waar uw deskundige bij aanwezige is en vervolgens ontvangt u een overzichtelijker rapportage van de commissie waar het compensatievoorstel uitvoerig in wordt onderbouwd. Het oorspronkelijke voorstel van de NAM vervalt wanneer u gebruik maakt van de procedure.

Voor deze driedeskundigentaxatie wordt een eigen bijdrage van 300 euro van u gevraagd. Als de uitkomst van de driedeskundigentaxatie afwijkt van de eerste taxatie, dan ontvangt u deze eigen bijdrage terug.

Steunpunt Bevingschade adviseert om bij de geringste twijfel nog gebruik te maken van deze aangeboden regeling welke waarschijnlijk nog geldt tot medio 2020 blijft bestaan tot het moment waarop het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de regeling van Minister Wiebes gaat uitvoeren. Vanaf dat moment bestaat er geen zelfstandige en individuele regeling meer voor mensen waar de woning van is verkocht.  Verkopers van woningen in het aardbevingsgebied zijn op dit moment nog in de gelukkige omstandigheid dat men het meer individuele aanbod via de NAM inzake de waardevermindering naast het algemene voorstel van Minister Wiebes op postcode gebied kunnen leggen. Deze groep mensen kunnen vervolgens een keuze maken welk voorstel voor hun het meest geunstig uitpakt.

Steunpuntbevingschade staat u graag bij inzake het vinden van de meest ervaren, deskundige en onafhankelijke taxateurs om namens u zitting te nemen in de thans nog lopende driedeskundigen procedure.

Bekijk voor extra informatie ook de video: Waarderegeling bij de verkoop van uw woning

 

Gratis hulp bij bepalen van de juiste WOZ-waarde als fundering voor waardecompensatie door aardbevingen

Zoals eerder vermeld adviseren wij als Steunpuntbevingschade om de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor 2020 door bezwaarwozwaarde.nl te laten controleren. Waarnodig kan bezwaarwozwaarde.nl namens u bezwaar laten aantekenen tegen een onjuiste en te lage WOZ-waarde. U kunt bij bezwaarwozwaarde.nl er vanuit gaan dat de juiste deskundigen en taxateurs uw belangen onafhankelijk van gemeenten en de NAM behartigen met als uiteindelijke resultaat dat u zowel een eerlijke als maximale compensatie voor de waardevermindering van uw woning ontvangt in de regeling van Minister Wiebes. Het indienen van het bezwaar, de benodigde taxatie en de ondersteuning in de bezwaarfase, al deze werkzaamheden zijn ksoteloos voor u indien bezwaarwozwaarde.nl namens u het bezwaar indient. Als erkend adviseur met gecertificeerde WOZ-taxateurs kan bezwaarwozwaarde.nl aanspraken maken op de wettelijke proceskosten vergoeding waardoor er voor u geen kosten aan verbonden zijn.

Waarom ons advies voor Bezwaarwozwaarde.nl?

  • Gediplomeerde en gecertificeerde WOZ-taxateurs
  • Kosteloze dienstverlening
  • Al meer dan 10 jaar actief
  • Inmiddels tienduizenden belastingplichtigen geholpen met gratis advies
  • Belastingbesparing van honderden euro's mogelijk
  • Succespercentage van meer dan 80%
  • Meeste ervaring met waardevermindering door aardbevingen in de noordelijke provincies
  • Onafhankelijke en deskundige hulp bij waardecompensatie
Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer