Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

Aardbevingsschade?
Steunpunt Bevingschade
is er voor u!

Laat uw woning
of pand bouwkundig
versterken.

Een juiste WOZ-waarde
is de fundering voor
waardecompensatie

Welkom bij Steunpunt Bevingschade

Al jaren vinden er in het gebied Noordoost-Groningen en in de kop van Drenthe aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door NAM. Inmiddels hebben deze aardbevingen ook de stad Groningen, Veendam en Drenthe bereikt. De aardbevingen leiden voor veel huiseigenaren uit het getroffen gebied tot forse schade. Schade die huiseigenaren vervolgens dienen te verhalen volgens de regels van NAM. Deze schade bestaat zowel uit fysieke schade aan- alsmede waardevermindering van woningen en gebouwen.

Steunpunt Bevingschade is in 2014 opgericht en is inmiddels het strikt onafhankelijk van de NAM, het CVW, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, de Nationaal Coördinator en de overheid optredend orgaan waar gedupeerden advies en begeleiding kunnen krijgen. Deze begeleiding en advisering bestaat zowel voor het herstellen van fysieke schade, het compenseren van de waardevermindering door aardbevingen, advies bij het versterken van woningen en gebouwen alsmede juridische bijstand inzake geschillen voortkomende uit aardbevingsschade.

WOZ-waarde in aardbevingsgebied van belang voor de hoogte van de waardecompensatie door aardbevingen

Het Gerechtshof heeft al in 2018 bepaald dat de NAM het waardeverlies van woningen en gebouwen moet compenseren in gebieden waar bewezen is dat aardbevingen voorkomen. Het maakt hierbij geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere huidige eigenaren, maar waarschijnlijk ook voormalige eigenaren, hebben recht op waardecompensatie.

Minister Wiebes heeft vorig jaar de nieuwe waardecompensatie regeling op basis van een advies van de commissie Hammerstein gepresenteerd. In deze nieuwe regeling krijgen alle woningbezitters een vergoeding voor de waardedaling van hun huis. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de WOZ-waarde uit 2020, waardepeildatum 01-01-2019, in postcode gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het is in deze regeling uiteraard van belang dat de WOZ-waarde van uw woning correct en niet te laag is vastgesteld. De regeling dient door het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in 2020 te worden uitgevoerd. Eigenaren hebben hierbij alleen in 2020 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Laat daarom uw WOZ-waarde door bezwaarwozwaarde.nl controleren. Bezwaarwozwaarde.nl maakt als het nodig is kosteloos bezwaar tegen een onjuist vastgestelde WOZ-waarde. Het kan u duizenden euro's verschil maken.

Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie

 • Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied

  De navolgende percentages zijn voorlopig bekend vanuit het advies van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer en betreffen (voorlopig) gemiddelde percentages per gemeente. Op postcodegebied kunnen deze percentages per gemeente verschillen. De Tweede Kamer heeft dit advies bijna in het geheel goedgekeurd en doorgestuurd naar de kwartiermaker van het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG zal in 2020 een voorstel voor de compensatie waardevermindering door aardbevingen aan de woningbezitters in de vermelde gemeenten zenden. Dit voorstel bestaat uit een vastgesteld percentage per postcodegebied van de WOZ-waarde van 2020. De percentages zijn berekend op postcodegebied uitgaande van een (deels) oude gemeentelijke indeling. In de percentages is rekening gehouden met het feit dat een eigenaar vanaf 2012 tot 2020 eigenaar is geweest van de woning.

   
  GEMEENTE LOPPERSUM 12,8%
  GEMEENTE APPINGEDAM 7,1%
  (VOORMALIGE) GEMEENTE EEMSMOND 6,8%
  (VOORMAILGE) GEMEENTE TEN BOER 5,8%
  (VOORMALIGE) GEMEENTE BEDUM 5%
  (VOORMALIGE) WINSUM 3,5%
  GEMEENTE MIDDEN GRONINGEN 3,3%
  GEMEENTE DELFZIJL 3,1%
  STAD GRONINGEN 3% *
  GEMEENTE ZUIDHORN 2,7% **
  GEMEENTE AA EN HUNZE 2,7%***
  GEMEENTE OLDAMBT 2,7% ***
  GEMEENTE AA EN HUNZE 2,7% *****
  (VOORMALIGE) GEMEENTE DE MARNE 2,7% #
   
  * Voor de stad Groningen komen naar alle waarschijnlijkheid alleen de woningen in de navolgende postcodegebieden in aanmerking voor compensatie ten gevolge van de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen:

  9613            9732       9737
  9614            9733       9738
  9622            9734       9746
  9723            9735       9747
  9731            9736      
   
  ** Voor de gemeente Zuidhorn komen naar alle waarschijnlijkheid alleen de woningen in de navolgende postcodegebieden in aanmerking voor compensatie ten gevolge van de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen:

  9833 (Den Ham)
  9884 (Niehove)
  9886 (Saaksum)
   
  *** Voor de gemeente Oldambt komen naar alle waarschijnlijkheid alleen de woningen in de navolgende postcodegebieden in aanmerking voor compensatie ten gevolge van de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen:
   
  9942 ('t Waar)
  9943 (Nieuw Scheemda)
  9944 (Nieuwolda)
   
  **** Voor de gemeente Aa en Hunze komt waarschijnlijk alleen het postcode gebied 9656 (Spijkerboor) in aanmerking voor compensatie ten gevolge van de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen.

  #  In de gemeente De Marne vallen naar alle waarschijnlijkheid de volgende postcodegebieden BUITEN de compensatieregeling inzake de waardevermindering door aardbevingen:

  9971 (Ulrum)
  9972 (Niekerk)
  9974 (Zoutkamp)
 • Rekenvoorbeeld waaruit blijkt hoe belangrijk een juiste WOZ-waarde kan zijn voor de waardecompensatie.

  Rekenvoorbeeld Stel iemand is van 2012 tot 2020 eigenaar geweest van een woning en ontvangt in 2020 van de gemeente Loppersum een aanslag van de gemeente met een WOZ-waarde van € 160.000,- en het postcodegebied geeft aan 12,8% aan compensatie voor waardevermindering. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) biedt deze eigenaar in 2020 een vergoeding aan van € 20.480,-. Na bezwaar via bezwaarwozwaarde.nl blijkt de WOZ-waarde echter € 200.000,- te zijn. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal deze eigenaar op basis van de juiste WOZ-waarde een bedrag aan waardecompensatie voor € 25.600,- aanbieden. EEN VERSCHIL VAN RUIM € 5.000,-!!!

 • Bij schade aan uw woning, als u vermoedt dat deze is ontstaan door aardbevingen.

  U kunt deze schade melden bij het Steunpunt Bevingschade. Het Steunpunt zal u adviseren over welke vervolgstappen u het beste kunt nemen om tot een rechtvaardige afwikkeling van uw schade te komen.

 • Na ontvangst van het eerstelijns schaderapport.

  Het Steunpunt Aardbevingschade staat u bij als u het niet eens bent met de conclusies uit het schaderapport. In een schaderapport wordt onderscheid gemaakt tussen A-, B- en C-schade. A-schade is schade die een direct gevolg is van de aardbevingen, B-schade is schade die vóór de aardbevingen al aanwezig was, maar die als gevolg van de aardbevingen is verergerd en C-schade is schade die niet zelfstandig in verband gebracht kan worden met de aardbevingen. Vooral bij B- en C-schade luidt ons advies altijd: teken niet en ga niet akkoord met het schaderapport van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), maar laat onafhankelijk onderzoek verrichten. Bij B-schade is de TCMG namelijk van mening dat u een deel van de schade zelf moeten betalen, terwijl u bij C-schade de schade helemaal zelf zult moeten betalen van de NAM. Het Steunpunt Bevingschade maakt zich hard om een contra-expertise te laten uitvoeren door een zelf aan te wijzen en onafhankelijke en deskundige expert. Steunpunt Bevingschade zal tevens namens u bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de TCMG en waar nodig beroep aantekenen bij de rechtbank. Hierdoor kan voorkomen worden dat u ten onrechte met (een deel van) de schade blijft zitten en u uw rechten verspeelt.

 • Bij het vastlopen van het schadeafhandelingstraject, na ontvangst van het contra-expertiserapport.

  Als u een contra-expertiserapport hebt laten opstellen en het bezwaarschrift is ingediend kan het advies van de contra-expert zijn dat de TCMG uw schade moet laten vergoeden. In de praktijk kan blijken dat de TCMG dit advies naast zich neerlegt. Hierdoor ontstaat er grote vertraging in de schadeafhandeling en loopt u het risico dat u zelf voor de schade opdraait. Mocht het schadeafhandelingstraject na de contra-expertise vastlopen en het bezwaarschrift ongegrond worden verklaard, dan zal het Steunpunt beroep indienen bij de rechtbank om op deze wijze de rechtbank uitspraak te laten doen over de schade en het geschil.

Wie heeft recht op waardecompensatie?

Het maakt volgens Minister Wiebes geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere eigenaar van een woning of een gebouw heeft recht op waardecompensatie in postcode gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het gebied waar eigenaren recht hebben op waardecompensatie beperkt zich dus niet alleen tot Groningen. Ook enkele gedupeerden in een deel van Drenthe hebben recht op vergoeding van waardeverlies indien er aardbevingen voorkomen. De gemeenten waarvoor de regeling van Minister Wiebes voor compensatie waardevermindering door aardbevingen volledig geldt zijn: Loppersum, Midden-Groningen, Het Hogeland (met uitzondering van de dorpen Niekerk, Ulrum en Zoutkamp), Delfzijl en Appingedam. De regeling geldt eveneens voor delen van de stad Groningen (o.a. de wijken Het Reitdiep, Gravenburg, De Hunze, Beijum, Lewenborg, Engelbert, de Meeuwen en Euroborg), Zuidhorn (de dorpen Den Ham, Niehove en Saaksum), Oldambt (de dorpen 't Waar, Nieuw Scheemda en Nieuwolda) en Aa en Hunze (het dorp Spijkerboor).  Voor een volledig overzicht van de in waarschijnlijk in aanmerking komende postcodegebieden verwijzen wij u naar de informatie op onze site onder Procentuele compensatie waardevermindering per gemeente en postcodegebied.

Zoals het op dit moment lijkt hebben ook voormalige eigenaren recht op compensatie voor de waardevermindering indien men in de periode van 2012 tot 2020 eigenaar van een woning in het aan te wijzen aardbevingsgebied is geweest en nog geen vergoeding heeft ontvangen via de compensatieregeling van de NAM. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) moet hierover in 2020 een definitieve beslissing nemen.

Laat uw WOZ-waarde kosteloos controleren

Bezwaarwozwaarde.nl controleert gratis of uw WOZ-waarde te laag is ingeschat. Doe daarvoor de waardescan. Als onze specialisten denken dat bezwaar kansrijk is, tekenen we graag namens u bezwaar aan. Dat kost u helemaal niets en kan u duizenden euro's opleveren.

Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer