Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

De fundering van de waardecompensatie start bij bezwaarwozwaarde.nl

Aardbevingen hebben invloed op de WOZ-waarde. Tot die conclusie komt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde is daarom van groot belang ook gezien het recht op waardecompensatie. Hetzelfde gerechtshof bepaalde namelijk op 19 januari van dit jaar dat iedereen in het aardbevingsgebied recht heeft op waardecompensatie ongeacht als de woning wel of niet verkocht is of alleen in een aangewezen gebied waar aardbevingen plaatsvinden. Een te hoge WOZ-waarde kan u in de toekomst duizenden euro's schelen. 

Laat daarom uw WOZ-waarde door ons controleren en wij maken als het nodig is namens u kosteloos bezwaar.

Waardecompensatie: doe nu de gratis waardescan!

Klik hier om bezwaar te maken

Een aardbeving kan invloed hebben op de staat van een woning doordat er schade ontstaat. Volgens een vonnis van het gerechtshof leidt deze schade tot extra waardevermindering. De zaak in hoger beroep was aanhangig gemaakt door huiseigenaren uit het aardbevingsgebied die bezwaar hadden gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Volgens het gerechtshof bestaat de waardevermindering uit de aanwezige fysieke schade, vijf procent imagoschade en een rompslompschade van 2.500 euro. Het maakt voor de waardevermindering niet uit of de schade is vergoed of nog wordt vergoed. Indien de schade nog niet is hersteld moet de WOZ-waarde worden verlaagd.

De uitspraak van het hof houdt kortgezegd het volgende in: aanwezige aardbevingsschade leidt tot extra waardevermindering. Inmiddels is duidelijk dat de meeste gemeenten in het aardbevingsgebied pas rekening willen houden met aardbeving- en rompslompschade indien u zelf initiatief neemt om hun te informeren. Wij geven u het uitdrukkelijke advies om niet zelf met de gemeente contact op te nemen inzake de aanwezige aardbevingsschade, maar dit middels een door ons namens u in te dienen bezwaar. Het kost u niets en levert u bij de waardecompensatie wellicht duizenden euro's op. De ervaring en geschiedenis leert namelijk dat wanneer u zelf contact opneemt met uw gemeente, u niet gegarandeerd bent van de maximale verlaging van uw WOZ-waarde. Bedenk hierbij dat uw gemeente belang heeft bij een hogere WOZ-waarde omdat dit meer belastingopbrengst betekent voor de gemeente!

Gratis hulp bij bepalen van de juiste WOZ-waarde als fundering voor waardecompensatie

Het kan u duizenden euro's opleveren

Iedere eigenaar heeft recht op waardecompensatie? Het maakt volgens het gerechtshof geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere eigenaar van een woning of een gebouw heeft recht op waardecompensatie in gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het gebied waar eigenaren recht hebben op waardecompensatie beperkt zich dus niet alleen tot Groningen. Ook gedupeerden in Drenthe hebben recht op vergoeding van waardeverlies indien er aardbevingen voorkomen.

Cruciale rol voor WOZ-waarde bij compensatie waardevermindering! Doordat meer dan 100.000 eigenaren van woningen en gebouwen volgens de uitspraak van het gerechtshof recht hebben op waardecompensatie, ligt het volgens veel deskundigen voor de hand dat de WOZ-waarde een belangrijke rol gaat spelen bij de vaststelling van het waardeverlies. De waardeontwikkeling van de WOZ-waarde over een langere periode in het aardbevingsgebied zal hierbij vergeleken worden met de waardeontwikkeling van een vergelijkbare woning in een vergelijkbare omgeving waar geen aardbevingen plaatsvinden. Het verschil in waardeontwikkeling tussen deze twee gebieden kan daarna als basis dienen voor de waardecompensatie. Een te hoge WOZ-waarde is daardoor ongunstig en helpt u niet bij een juiste waardecompensatie. Het CBS maakt thans al deels gebruik van deze methodiek bij de analyse inzake de ontwikkeling van de woningmarkt in Groningen! Maak daarom kosteloos bezwaar via bezwaarwozwaarde.nl. Een juiste WOZ-waarde is de fundering voor een correcte waardecompensatie.

Bewaarwozwaarde.nl helpt u om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Een juiste, verlaagde WOZ-waarde kan daarna als fundering gelden voor de waardecompensatie. Op basis van een juiste WOZ-waarde kunt u het eerste bewijs leveren inzake de waardevermindering van uw woning. Zo kunt u een begin maken voor een correcte en eerlijke waardecompensatie.

Het indienen van het bezwaar, de benodigde taxatie, de ondersteuning in de bezwaarfase en een eventuele gang naar de rechter; al deze werkzaamheden zijn kosteloos voor u wanneer Bezwaarwozwaarde.nl namens u een bezwaar indient. Als erkend adviseur en WOZ-taxateur kunnen we namens u aanspraak maken op een gemeentelijke procesvergoeding zodat er voor u geen kosten zijn.

Goed om te weten: de uitspraken van de gerechtshoven zijn mede tot stand gekomen dankzij de bewijsvoering van bezwaarwozwaarde.nl in samenwerking met De Haan Advocaten & Notarissen.

Waarom kiezen voor Bezwaar WOZ-waarde?

  • Gediplomeerde en gecertificeerde WOZ-taxateurs
  • Al meer dan 10 jaar actief
  • Inmiddels tienduizenden belastingplichtigen geholpen met gratis advies
  • Belastingbesparing van honderden euro's mogelijk
  • Succespercentage van meer dan 80%
  • Meeste ervaring met waardevermindering door aardbevingen
  • Onafhankelijke en deskundige hulp bij waardecompensatie
Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer
Het laatste nieuws
Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745 Donderdag 15 september Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745

'70-0 voor het IMG': over de arrogante en ijskoude houding van de vertegenwoordigers van het Instituut Mijnbouwschade Groningen én onze overheid tijdens de inhoudelijke zitting bij de Rechtbank Noord-Nederland

Lees meer »
Het Steunpunt Bevingschade De Podcast Vrijdag 1 april Het Steunpunt Bevingschade De Podcast

Beluister ook onze podcast met Arnold Schonewille en ervaringsdeskundige John Schokker over Schade, WOZ-waarde en gelijke behandeling, waarvoor het Steunpunt Bevingschade strijdt namens u.

Lees meer »