Inloggen mijn dossier. Nog geen klant? Zo meld u zich aan!

Nieuws

Maandag 13 september

Steunpunt Bevingschade trekt samen met partners ten strijde tegen oneerlijke waardedalingsregeling

STEUNPUNTBEVINGSCHADE.NL trekt samen met VLOK Consultancy en Makelaardij Schokker ten strijde tegen oneerlijke uitvoering van de waardedalingsregeling door het IMG

De afhandeling door het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, van de waardedalingsregeling gaat gepaard met een aantal niet transparante en oneerlijke uitgangspunten. Een van de meest discutabele punten bij de uitvoering van de waardedalingsregeling door het IMG betreft de afbakening van postcodegebieden waar eigenaren van woningen en gebouwen wel of juist geen recht hebben op een waardedalingsvergoeding. Het IMG baseert haar beslissing op rapportages van de commissie Hammerstein waarin vermeld wordt dat er o.a. ten minste twintig procent van de woningen erkende mijnbouwschade had tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 alvorens een postcodegebied recht heeft op zowel een waardedalingsvergoeding alsmede andere subsidies inzake waardevermindering. Nergens is echter de informatie door het IMG beschikbaar gesteld waaruit blijkt hoeveel schademeldingen er in een bepaald postcodegebied zijn gehonoreerd. Dit kenmerkt eens te meer het gebrek aan transparantie en het niet onafhankelijk opereren van het door de overheid opgerichte IMG.

Steunpuntbevingschade wil aan het gebrek aan transparantie en de onduidelijkheid een einde maken door een proefproces te starten tegen het IMG. De inzet van dit proefproces zal zijn dat het postcodegebied 9745 alsnog in aanmerking komt voor de waardedalingsregeling.

Het postcodegebied 9745 bevindt zich voornamelijk in Hoogkerk en de woonwijk De Held en is overduidelijk getroffen door schade ten gevolge van de aardbevingen. Meerdere schademeldingen zijn dan ook erkend door of de NAM, het CVW of het IMG. Woningeigenaren uit dit gebied komen echter niet in aanmerking voor de waardedalingsvergoeding volgens het IMG. Dit terwijl het postcodegebied 9746, waaronder met name de woonwijken Het Reitdiep en Gravenburg vallen, en waarschijnlijk de afgelopen jaren de grootste waardestijgingen hebben meegemaakt,  wel in aanmerking komen voor de waardedalingsvergoeding alsmede de overige subsidies. Het kan volgens de deskundigen van Steunpuntbevingschade niet zo zijn dat letterlijk een deel van een straat wel in aanmerking komt voor de waardedalingsvergoeding en andere door de overheid gecreëerde voordelen en een ander deel van de straat niet. Steunpuntbevingschade wil samen met de eigenaren van de woningen en gebouwen en samen met haar deskundigen dit onrecht te lijf gaan.

Juristen en deskundigen, waaronder het kantoor van Makelaardij Schokker welke gevestigd is in het postcodegebied 9745, hebben hierbij de navolgende (juridische) weg bedacht om een einde aan dit onrecht te maken;

 • VLOK Consultancy zal een proefproces gaan voeren en bezwaar maken bij het IMG tegen het gevoerde beleid in een individuele zaak. Hiermee wordt beoogd een precedent te scheppen voor alle andere gedupeerden uit postcodegebied 9745.
 • Indien het bezwaar bij het IMG niet wordt gehonoreerd dat zal VLOK Consultancy samen met zowel John Schokker, als deskundig taxateur en gedupeerde, en met een ervaren advocaat beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord Nederland en indien noodzakelijk hoger beroep bij de Raad van State. Als deze procedure succesvol blijkt te zijn, dan kunnen ook andere bewoners uit het “uitgesloten” postcodegebied beroep doen op de waardedalingsregeling. De deelnemers zullen bijgestaan worden in de procedure betreffende het verkrijgen van de schadevergoeding.
 • VLOK Consultancy gaat samen met Makelaardij Schokker en een ervaren advocaat een Wob verzoek bij het IMG, het voormalig CVW, indienen om nadere informatie boven tafel te krijgen ten behoeve van de procedure.
 • BezwaarWozwaarde.nl zal iedere eigenaar van een woning of gebouw uit het postcodegebied 9745 in 2022 verzoeken om via hen formeel bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. BezwaarWozwaarde.nl heeft o.a. samen met haar juristen en Makelaardij Schokker voor jurisprudentie gezorgd op het gebied van het op de juiste wijze vaststellen van de WOZ-waarde bij aanwezigheid van aardbevingschade. Een aanpassing van de WOZ-waarde kan voordelig zijn in het geval waardedaling wordt toegekend. Steunpuntbevingschade wil reeds nu mensen in het postcodegebied oproepen om eind 2021 niet informeel een deal te sluiten met het Noordelijk Belastingkantoor omdat dit gevolgen kan hebben voor de rechtpositie ten aanzien van de waardedalingsregeling.
 • Steunpuntbevingschade zal de juridische procedure onder de aandacht brengen bij zowel instanties als het gasberaad, leden van de Tweede Kamer en de commissie inzake de voorbereiding van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen om op deze wijze de onredelijkheid van de werkwijze van het IMG kenbaar te maken.

Wie kunnen meedoen in deze procedure tegen het IMG?

Alle woningeigenaren in het postcodegebied 9745 kunnen gebruik maken van ons aanbod om mee te doen aan de procedure tegen het IMG inzake de oneerlijke waardedalingsvergoeding. Deelname aan dit proces is echter niet enkel en alleen gericht op het postcodegebied 9745. Ook andere “grens” postcodegebieden, waar het IMG geen waardedalingsvergoeding aan verleent, zullen wij meenemen en bij voldoende deelname vanuit deze postgebieden een Wob verzoek indienen. Steunpuntbevingschade denkt hier met name ook aan de postcodegebieden 9971, 9974, 9976 en 9822. Ondanks dat de Tweede Kamer na initiatief van Tweede Kamer lid en Groninger Henk Nijboer het wil, heeft het IMG zonder een volledige nadere onderbouwing besloten het verzoek van de Tweede Kamer naast zich neer te leggen. Dit kenmerkt eens te meer de houding van het IMG waarbij zelfs de mening van de Tweede Kamer aan de kant wordt gezet en de Groningers op beschamende wijze in de kou worden gezet. Steunpuntbevingschade wil met name ook voor deze postcodegebieden alle mogelijke moeite doen om de waardedalingsvergoeding toch bij de mensen terecht te laten komen in de vermelde postcodegebieden.

Hoe kunt u meedoen aan de procedure tegen het IMG?

 • U geeft een machtiging en een opdracht tot dienstverlening aan VLOK Consultancy en BezwaarWozwaarde.nl om namens u op te treden in de procedure betreffende waardedaling. Mocht het proefproces succesvol zijn, dan zal namens u een verzoek om vergoeding van waardedaling worden ingediend.

Wat zijn de kosten om mee te doen in de procedure tegen het IMG?

 • Wij vragen aan iedere deelnemer om bijdrage te leveren aan het bekostigen van het proefproces van € 50,-- inclusief btw
 • Eventueel door de overheid uit te keren bedragen voor onkosten aan deskundigen en proceskosten komen toe aan VLOK Consultancy, deskundigen of BezwaarWozwaarde.nl.
 • In het geval waardedaling wordt uitgekeerd zal er een succesfee van 5% incl btw in rekening worden gebracht.

Wat kunt u verwachten als u meedoet?

 • Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief over de stand van zaken van de procedure en andere nieuwsfeiten rondom de waardedalingsregeling.
 • In het geval het proefproces succesvol blijkt te zijn, wordt ook namens u beroep gedaan op de waardedalingsregeling.

Tenslotte wil Steunpuntbevingschade opmerken dat wij alles uit de kast zullen halen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op waardedalingsvergoeding. Wij hebben er samen met onze deskundigen en juristen veel vertrouwen in. Wij kunnen echter nooit een garantie geven op succes. Indien ondanks alle inspanningen het niet lukt om het recht te laten zegevieren, dan bent u de beperkte inleg van € 50,-- kwijt. Ons dunkt dat wij met dit voorstel u samen met vele andere het mogelijk kunnen maken deze procedure succesvol tegen het IMG te gaan volgen.

Help mee om samen dit onrecht van het IMG te bestrijden en meldt u aan door een mail met uw persoonlijke gegevens, adres en telefoonnummer te zenden aan info@steunpuntbevingschade.nl of info@makelaardijschokker.nl.

Bekijk overige nieuwsberichten

Schade claimen Schade claimen bij NAM volgens NAM protocol. Logisch?

Steunpunt Bevingschade is opgericht om u bij te staan bij het verhalen van schade op NAM. Het is tenslotte eigenaardig dat u de schade veroorzaakt...

Lees meer
Onafhankelijk “Onafhankelijke” specialisten werken ook volgens NAM regels

Steunpunt Bevingschade is 100% onafhankelijk en handelt alleen in uw belang. In de hieronder genoemde onderwerpen kunt u kiezen welke...

Lees meer
Tarieven Tarieven

Voor de begeleiding en beoordeling van uw schadedossier, het verstrekken van een opdracht aan de juiste contra-expert, het...

Lees meer
Het laatste nieuws
Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745 Donderdag 15 september Update van de deskundige makelaar/taxateur in het proef proces 9745

'70-0 voor het IMG': over de arrogante en ijskoude houding van de vertegenwoordigers van het Instituut Mijnbouwschade Groningen én onze overheid tijdens de inhoudelijke zitting bij de Rechtbank Noord-Nederland

Lees meer »
Het Steunpunt Bevingschade De Podcast Vrijdag 1 april Het Steunpunt Bevingschade De Podcast

Beluister ook onze podcast met Arnold Schonewille en ervaringsdeskundige John Schokker over Schade, WOZ-waarde en gelijke behandeling, waarvoor het Steunpunt Bevingschade strijdt namens u.

Lees meer »